Pravidla pro podání stížnosti

 Soubor ke stažení (pdf)

 

Klienti pečovatelské služby jsou při sjednávání služby informováni o možnosti podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování služby může uživatel, opatrovník či jiná blízká osoba podat stížnost, připomínku nebo podnět.

Stížnost je možno sdělit:

Osobně

ředitelce pečovatelské služby, která o ústní stížnosti provede záznam.

Telefonicky

kancelář ředitelky – 732 407 719
kancelář pečovatelek – 481 671 962

k

Písemně

Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Elektronicky

Stížnost je možno podat anonymně. Ředitelka vede písemnou evidenci stížností. Při vyřizování stížnosti musí být vyslyšen nejen stěžovatel, ale i osoby, proti kterým stížnost směřuje a další osoby, které mohou podání stížnosti doplnit nebo mohou pomoci v jejím řešení. Doba na vyřízení stížnosti je 30 dní od jejího podání.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může stěžovatel obrátit na:

  • zřizovatele Pečovatelské služby, kterým je město Lomnice nad Popelkou ✓ Krajský úřad Libereckého kraje – vedoucí Odbor sociálních věcí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
  • Český helsingský výbor, z. s. – Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
  • Kancelář veřejného ochránce práv – Údolní 39, 602 00 Brno