Informace pro zájemce

 Soubor ke stažení (pdf)

 

Cílem a posláním pečovatelské služby je, aby byla služba poskytována v domácím prostředí uživatele, aby klient mohl ve svém domácím prostředí zůstat co nejdéle bez potřeby pobytové sociální služby.

Služba je poskytována denně (včetně sobot, nedělí a svátků).

Komu je služba poskytována

 • Senioři se sníženou soběstačností
 • Osoby se zdravotním postižením (vč. onemocnění CNS – Roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba aj.
 • Osobám s chronickým duševním onemocněním – Alzheimerova demence a jiné typy demencí, psychózy, schizofrenní onemocnění aj. – pouze však za předpokladu, že je nemoc kompenzovaná, žadatel je pod pravidelným lékařským dohledem a spolupracuje.
 • Rodiny s dítětem/dětmi

Služba je poskytována osobám bez omezení věku (0 – ∞)

Služba je poskytována v Lomnici nad Popelkou a integrovaných obcích a dále v obcích s dojezdovou vzdáleností 10 km od Lomnice nad Popelkou (v těchto obcích je podmínkou uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na poskytování pečovatelské služby).

Pro koho není služba určena

Služba nebude zavedena a poskytována osobám, které z důvodu mentálního postižení nebo duševní poruchy mohou ohrozit sebe a své okolí (vč. personálu) nestabilizovaným stavem, závislostí či jiným chováním. Dále nebude služba poskytována těm osobám, jejichž zdrav. stav vyžaduje akutní péči ve zdravotnickém zařízení a dále pokud žadatel nesplňuje podmínku zákona č. 108/2006 Sb., ust. § 40, podmiňující poskytování služby u osob se sníženou soběstačností

Jak může osoba pečovatelskou službu kontaktovat?

Místo jednání

Jednání probíhá v domácnosti žadatele o službu, v případě jeho hospitalizace také v nemocnici či LDN.

Osobně

Obránců míru 1188, Lomnice nad Popelkou

Telefonicky

732 407 719

k

Písemně

Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Elektronicky

Místo jednání

Jednání probíhá v domácnosti žadatele o službu, v případě jeho hospitalizace také v nemocnici či LDN.

Osoby pověřené pro jednání se zájemcem

Pro jednání se zájemcem o pečovatelskou službu je pověřena ředitelka PS a sociální pracovnice. Ostatní zaměstnanci podávají pouze základní informace a odkazují na odpovědné osoby.

Průběh jednání se zájemcem

Jednání může být přítomna také osoba, kterou si žadatel sám určí (příbuzný, známý); v případě omezení svéprávnosti se jednání účastní také opatrovník. Během jednání jsou zjišťovány potřebné informace o žadateli (jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje, jméno ošetřujícího lékaře, údaje o kontaktní osobě, údaje o opatrovníkovi…) dále informace nutné k poskytování pečovatelské služby, zda žadatel pečovatelskou službu skutečně potřebuje, pokud ano, jsou zjišťovány různá specifika, požadavky, představy a očekávání; pes v bytě atd. Pomoc a podpora je uživatelům poskytována podle jejich individuálních potřeb, zvyklostí a zachovalých schopností. Se zájemcem je vyplněna příslušná dokumentace, dohodnut rozsah poskytování pečovatelské služby jsou mu rovněž předány materiály v tištěné podobě – ceník, kontakty na pečovatelskou službu a ostatní důležité informace.

Poskytovaná podpora

 • Osobní hygiena – ranní a večerní hygiena, celkové omytí (v domácím prostředí, případně ve středisku osobní hygieny), mytí vlasů, výkon fyziologické potřeby (použití WC, toaletního křesla), výměna inkontinentních pomůcek, ošetření pokožky po koupání
 • Běžné úkony péče o vlastní osobu – oblékání, svlékání, obouvání, zouvání
 • Samostatný pohyb – změna polohy na lůžku, vstávání, sezení, bezpečný pohyb po místnosti a mimo domácnost, použití polohovacích pomůcek, manipulace s předměty denní potřeby
 • Zajištění stravování – příprava nápojů a jednoduchého jídla, ohřívání stravy, podání a porcování stravy, dovoz stravy
 • Péče o domácnost – mytí nádobí, nákupy a pochůzky, uložení potravin, běžné udržení pořádku a běžný úklid, péče o lůžku, péče o prádlo, obsluha pračky, nakládání s odpady
 • Zajištění kontaktu se společenským prostředím – doprovody např. na úřady
 • Péče o zdraví – dohled nad podáním léků z dávkovače, kontrola pitného režimu
 • Základní sociální poradenství – řešení nepříznivé situace uživatele (informace v oblasti sociálních dávek, sociální a návazné služby dle potřeby)

Způsob úhrady

Je dohodnut způsob úhrady. Tu je možno provést v hotovosti v kanceláři ředitelky nebo v domácnosti klienta prostřednictvím

Časová dostupnost služby

Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba ambulantní
Pondělí 6:30 – 20:00 8:00 – 14:00
Úterý 6:30 – 20:00 8:00 – 14:00
Středa 6:30 – 20:00 8:00 – 14:00
Čtvrtek 6:30 – 20:00 8:00 – 14:00
Pátek 6:30 – 20:00 8:00 – 14:00
Sobota, neděle 7:00 – 19:00
Svátky 7:00 – 19:00
17:00 – 20:00