Ceník služeb

Soubor ke stažení (pdf)

CENÍK úhrad za úkony Pečovatelské služby Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizace
účinnost od 1.1.2020
Ceny za činnosti poskytované pečovatelskou službou jsou stanoveny podle vyhl. č. 505/2006 Sb., v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Základní sociální poradenství … ZDARMA!

Základní činnosti dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,-/hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,-/hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130,-/hod.
pomoc při přesunu na lůžku či vozík 130,-/hod.

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny 130,-/hod.
koupel v SOH 130,-/hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,-/hod.
pomoc při použití WC 130,-/hod.

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

zajištění stravy, přihláška/odhláška jídla (obědu) 130,-/hod.
dovoz nebo donáška jídla 25,-/úkon.
pomoc při přípravě jídla a pití 130,-/hod.
příprava a podání jídla a pití 130,-/hod.

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,-/hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,-/hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130,-/hod.
pomoc při přesunu na lůžku či vozík 130,-/hod.

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti 130,-/hod.
donáška vody 25,-/úkon.
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 130,-/hod.
běžné nákupy a pochůzky (podmínky viz. pravidla pečovatelské služby) 130,-/hod.
velký nákup, např. týdení nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 115,-/hod.
praní a žehlení ložního a os. prádla vč. pracích prostředků a drobné opravy prádla 70,-/kg
žehlení prádla (bez praní) 40,-/kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 130,-/hod.
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět
130,-/hod.

Fakultativní činnosti

Doprava

Doprava, pouze pro klienty PS v případě kdy nelze využít veřejné zdroje
(sanitní vůz, rodina…), doprava pouze s doprovodem pečovatelky
7,-/km.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,-/hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130,-/hod.
pomoc při přesunu na lůžku či vozík 130,-/hod.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek

WC křeslo, sedátko do vany, chodítko 2,-/den
invalidní vozík 5,-/den

Poznámky

Úhrada za 1 návštěvu pečovatelské služby zahrnuje čas potřebný k poskytnutí objednaného úkonu včetně času nezbytného k jeho zajištění (příprava, administrativa). Účtuje se každých započatých 10 minut.


Účastníci odboje, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, budou mít základní úkony PS zdarma.


Ceník úhrad za úkony Pečovatelské služby byl schválen Radou města Lomnice nad Popelkou usnesením č. 309/19/RM dne 2.12.2019