Ceník služeb

CENÍK úhrad za úkony Pečovatelské služby Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizace
účinnost od 1.3.2023
Ceny za činnosti poskytované pečovatelskou službou jsou stanoveny podle vyhl. č. 505/2006 Sb., v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Základní sociální poradenství … ZDARMA!

Základní činnosti dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 155,-/hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 155,-/hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 155,-/hod.
pomoc při přesunu na lůžku či vozík 155,-/hod.

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny 155,-/hod.
koupel v SOH 155,-/hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 155,-/hod.
pomoc při použití WC 155,-/hod.

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

zajištění stravy, přihláška/odhláška jídla (obědu) 155,-/hod.
dovoz nebo donáška jídla 35,-/úkon.
pomoc při přípravě jídla a pití 155,-/hod.
příprava a podání jídla a pití 155,-/hod.

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 155,-/hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 155,-/hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 155,-/hod.
pomoc při přesunu na lůžku či vozík 155,-/hod.

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti 155,-/hod.
donáška vody 155,-/hod..
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 155,-/hod.
běžné nákupy a pochůzky (podmínky viz. pravidla pečovatelské služby) 155,-/hod.
velký nákup, např. týdení nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 160,-/úkon
praní a žehlení ložního a os. prádla vč. pracích prostředků a drobné opravy prádla 90,-/kg
žehlení prádla (bez praní) 80,-/kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 155,-/hod.
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět
155,-/hod.

Fakultativní činnosti

Doprava

Doprava, pouze pro klienty PS v případě kdy nelze využít veřejné zdroje
(sanitní vůz, rodina…), doprava pouze s doprovodem pečovatelky
18,-/km.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek

WC křeslo, sedátko do vany, chodítko 10,-/den
invalidní vozík 15,-/den

Poznámky

Úhrada za 1 návštěvu pečovatelské služby zahrnuje čas potřebný k poskytnutí objednaného úkonu včetně času nezbytného k jeho zajištění (příprava, administrativa). Účtuje se každých započatých 10 minut.

 Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí 135,- Kč/ hod. v případě, že je služba klientovi poskytována v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně.


Účastníci odboje, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, budou mít základní úkony PS zdarma.


Ceník úhrad za úkony Pečovatelské služby byl schválen Radou města Lomnice nad Popelkou usnesením č. 27/23/RM dne 30.1.2023.