Náš cíl:

Pečovat o klienty v domácím prostředí a oddálit tak jejich odchod do pobytového zařízení sociálních služeb (např. domov pro seniory).

Informace

Dokumenty

Ceník

Stížnosti

Žádost

Aktuálně – 28.4.2021

Pečovatelské službě Lomnice nad Popelkou přibyla do vozového parku nová posila. Jedná se o automobil VW Caddy, který nahradí dosluhující Citroen Berlingo. Stejně jako ostatní auta pečovatelské služby, i toto má pohon 4×4, což umožní bezpečnější přesuny především v zimě, ale také v hůře přístupném terénu, ve kterém také naši klienti bydlí.

Našim požadavkem byly kromě pohonu 4×4 také zadní posuvné dveře, které umožní snadnější nasedání a vysedání seniorů a dostatečně velká zavazadlová plocha např. pro převoz invalidního vozíku nebo jiných kompenzačních pomůcek.

Automobil pro terénní sociální službu Pečovatelské služby Lomnice nad Popelkou, příspěvkovou organizaci byl pořízen z Integrovaného regionálniho operačního programu EU přes MAS Brána do Českého ráje (reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013752) ve výši 95 % uznatelných nákladů. Dotace pokryje 682 170,- Kč z celkové ceny auta 718 073,- Kč a dodala jej na základě soutěže firma OlfinCar s.r.o. Trutnov.

Velké poděkování patří městu Lomnice nad Popelkou, které celý projekt zaštítilo.

Našemu novému autu přeji, ať je nám dobrým sluhou a my mu dobrým pánem, ať se vždy bezpečně vrátí do své garáže, a především, ať nám pomůže plnit naše poslání.

Mgr. Věra Vaníčková, ředitelka

Popis není dostupný.

Aktuálně – 3.5.2021

Upozorňujeme, že v období od 3. 5. do 15. 6. 2021 mohou lidé, kteří jsou vedeni v systému Úřadu práce ČR (ÚP ČR) jako pečující o osoby ve III. nebo IV. stupni závislosti u příspěvku na péči, požádat ÚP ČR o přidělení unikátního kódu na očkování proti nemoci covid-19. Více informací se dozvíte zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pecujici-mohou-pozadat-up-cr-o-kod-na-ockovani.

 

Informace o dotaci

Název projektu:  Automobil pro terénní sociální službu Pečovatelské služby Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizace

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013752

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

 

O nás

V historii Lomnice nad Popelkou byly pečovatelské služby poskytovány již na přelomu 70. a 80. let. Od této doby prošla pečovatelská a ošetřovatelská činnost mnohými organizačními změnami. Jako příspěvková organizace města Lomnice nad Popelkou vznikla 1.7.2019.

Pečovatelská služba je registrovanou terénní a ambulantní sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Pečovatelská služba se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy, Standardy kvality poskytování sociální služby a vnitřními předpisy organizace.

Cílem služby je pečovat o klienty v domácím prostředí a oddálit tak jejich odchod do pobytového zařízení sociálních služeb (např. domov pro seniory).
Pečovatelská služba je poskytována osobám, především seniorům a osobám zdravotně postiženým v domácnostech na území města Lomnice nad Popelkou a integrovaných obcích města (Černá, Dráčov, Chlum, Košov, Morcinov, Nové Dvory, Ploužnice, Rváčov, Skuhrov, Tikov, Želechy) a dále v obcích s dojezdovou vzdáleností 10 km od Lomnice nad Popelkou.

 Péče o domácnost

Uživateli je poskytnuta péče o domácnost zahrnující tyto úkony: udržování domácnosti běžným úklidem a údržbou -vytření podlah, úklid koupelny a WC, setření prachu, udržení pořádku v kuchyni – uložení jídla do skřínky, ledničky, mrazničky, a to vše za předpokladuvlastního uvážení nebo projevení vůle, jak mají být tyto věci uloženy a v jaké rozsahu má být běžný úklid realizován. Dále může být poskytnuta pomoc s těmito úkony -péče o lůžko: stlaní, převlékání lůžkovin; péče o prádlo: péče o oblečení a boty; praní prádla: péče o prádlo, přepírání drobného prádla, sušení prádla, žehlení prádla, uložení prádla, drobné opravy prádla;péče o udržení tepelné pohody a zajištění vody v domácnosti:zajištění vody a topení včetně zajištění topiva obsluha radiátorů;péče a obsluha domácích spotřebičů: obsluha pračky, trouby, lednice, mikrovlnné trouby a podobně. Uživateli může být také poskytnuta podpora při nácviku obsluhy domácích spotřebičů s možnost využití pomůcek, které usnadní samostatnou obsluhu domácích spotřebičů (např. jednoduché, grafické návody, vyznačení na spotřebičích, atd.).


Pomoc s hygienou

 Uživateli je poskytnuta pomoc v oblasti hygieny podle svých potřeb, zvyklostí a v tempu, které je jeho osobě příjemné, a kterého je osoba schopna, a to důstojně a v soukromí. Pomoc s hygienou může zahrnovat tyto úkony: ranní a večerní hygienu – mytí a koupání celého těla, sprchování, ošetření pokožky, výkon fyziologické potřeby, použití WC či použití toaletního křesla, výměna inkontinenčních pomůcek, vypuštění sběrného sáčku na moč, výměna vložek a podobné úkony. Dále poskytujeme: mytí během dne (rukou, obličej), péči o ústa, vyčištění zubů, péče o zubní náhrady – očištění a nasazení náhrady, oholení, česání a mytí vlasů s péčí o vlasy,péče o nehty, umývání očí, nasazení brýlí, čištění brýlí, péče o uši, čištění uší, nasazení naslouchadla, výměna baterií v naslouchadlea poradenství týkají se pomůcek pro usnadnění hygieny.

 Zajištění stravování

Uživateli je poskytnuta pomoc se zajištění stravování, přípravou a příjem stravy s poskytnutí informací o tom, jaké pomůcky mohou usnadnit konzumaci jídla a pití, jak jídlo upravit, aby jej osoba mohla dobře zkonzumovat a podobně. Uživateli může být tedy poskytnuta pomoc při přípravě/vaření jídel, ohřívání stravy, podání jídla na talíř (servírování), přijímání stravy, najedení, napití, porcování stravy, dále zajištění potravin, posouzení, jaké potraviny je třeba nakoupit, zajištění stravy a dovoz stravy.


Pomoc s běžnými úkony

Uživateli je poskytnuta pomoc s těmito úkony: oblékání a svlékání jednotlivých částí oblečení, popř. s využitím vhodných pomůcek, obouvání a zouvání s volbou vhodné obuvi, popř. s využitím vhodných pomůcek či pomoci s celkovou úpravou vzhledu (např. před odchodem ven). Dále může být uživateli poskytnuta pomoc posoudit, co je třeba nakoupit v souvislosti s péčí o vlastní osobu (zda má osoba k dispozici vhodné oblečení, obuv, kosmetiku, doplňky apod.).


Pomoc při aktivitách

Uživateli je poskytována pomoc: při navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztahů; při orientace v čase, v místě a v osobách; při nácviku a rozvíjení optimální formy alternativní komunikace; při využívání veřejných služeb a zapojování se do sociálních aktivit.