Náš cíl:

Pečovat o klienty v domácím prostředí a oddálit tak jejich odchod do pobytového zařízení sociálních služeb (např. domov pro seniory).

Informace

Dokumenty

Ceník

Stížnosti

Žádost

Aktuálně

Vážení klienti, rodiny, vážení občané,

 

dovolte mi několik slov k současné situaci. Stále sledujeme a mapujeme situaci kolem šíření onemocnění COVID-19 v České republice, ale také v Lomnici nad Popelkou a okolí. Celkově se situace nevyvíjí úplně nejlépe a z médií slyšíme spoustu negativních zpráv, což vyvolává také negativní emoce u lidí. Chci poprosit Vás všechny, abyste zachovali zdravý rozum, klid a nebyli na sebe zlí. Chápu, že máte strach. Ale všichni Ti, kteří i přes veškerá opatření stále pracují, si zaslouží trochu úcty. Patří mezi ně nejen lékaři, sestry, prodavačky a prodavači, hasiči, dobrovolníci, úředníci, ale také pečovatelky a jistě mnohé další nejmenované profese.

 

I přestože jsme se maximálně snažili, nákaza se nevyhnula ani pečovatelské službě. V současné době jsou 2 pracovnice v karanténě. Dobrou zprávou ale je, že se onemocnění, díky dodržování hygienických zásad, zatím nerozšířilo mezi ostatní pracovníky, a především mezi uživatele naší služby. Jako pečovatelská služba jsme v intenzivním kontaktu s krajskou hygienickou stanicí, se kterou vše konzultujeme. Krajská hygienická stanice, díky dodržování hygienických zásad, považuje epidemiologické riziko přenosu onemocnění v naší službě za minimální. Máme dostatek ochranných pomůcek, které naše pečovatelky používají. Všichni naši klienti mají povinnost používat při poskytování péče roušku nebo jinou ochranu úst a nosu. Jedině takovouto důslednou ochranou se nemoc nešíří. Nyní pracujeme v nouzovém režimu, kdy je klientům poskytována pouze nejnutnější péče. Výrazně došlo k omezení úklidů v domácnostech. Prosím, dodržujte vyhlášená opatření i v soukromí v kontaktu se svými blízkými a známými.

 

Od 27. 10. 2020 až do stabilizace situace vypomohou pečovatelské službě s nákupy dobrovolníci. Pečovatelky se tak mohou více soustředit na konkrétní péči o klienty.

 

Velké díky patří vedení radnice. Pan starosta i místostarosta si uvědomují, o jak křehkou klientelu pečujeme a s koordinací péče jsou maximálně nápomocni.

 

Závěrem chci ještě jednou požádat o důsledné dodržování všech pravidel, jedině tak chráníte nejen sebe, ale i ostatní.

 

                                                                                                                                                   Mgr. Věra Vaníčková, ředitelka PS

 

 

 

 

 

 

 

 

O nás

V historii Lomnice nad Popelkou byly pečovatelské služby poskytovány již na přelomu 70. a 80. let. Od této doby prošla pečovatelská a ošetřovatelská činnost mnohými organizačními změnami. Jako příspěvková organizace města Lomnice nad Popelkou vznikla 1.7.2019.

Pečovatelská služba je registrovanou terénní a ambulantní sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Pečovatelská služba se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy, Standardy kvality poskytování sociální služby a vnitřními předpisy organizace.

Cílem služby je pečovat o klienty v domácím prostředí a oddálit tak jejich odchod do pobytového zařízení sociálních služeb (např. domov pro seniory).
Pečovatelská služba je poskytována osobám, především seniorům a osobám zdravotně postiženým v domácnostech na území města Lomnice nad Popelkou a integrovaných obcích města (Černá, Dráčov, Chlum, Košov, Morcinov, Nové Dvory, Ploužnice, Rváčov, Skuhrov, Tikov, Želechy) a dále v obcích s dojezdovou vzdáleností 10 km od Lomnice nad Popelkou.

 Péče o domácnost

Uživateli je poskytnuta péče o domácnost zahrnující tyto úkony: udržování domácnosti běžným úklidem a údržbou -vytření podlah, úklid koupelny a WC, setření prachu, udržení pořádku v kuchyni – uložení jídla do skřínky, ledničky, mrazničky, a to vše za předpokladuvlastního uvážení nebo projevení vůle, jak mají být tyto věci uloženy a v jaké rozsahu má být běžný úklid realizován. Dále může být poskytnuta pomoc s těmito úkony -péče o lůžko: stlaní, převlékání lůžkovin; péče o prádlo: péče o oblečení a boty; praní prádla: péče o prádlo, přepírání drobného prádla, sušení prádla, žehlení prádla, uložení prádla, drobné opravy prádla;péče o udržení tepelné pohody a zajištění vody v domácnosti:zajištění vody a topení včetně zajištění topiva obsluha radiátorů;péče a obsluha domácích spotřebičů: obsluha pračky, trouby, lednice, mikrovlnné trouby a podobně. Uživateli může být také poskytnuta podpora při nácviku obsluhy domácích spotřebičů s možnost využití pomůcek, které usnadní samostatnou obsluhu domácích spotřebičů (např. jednoduché, grafické návody, vyznačení na spotřebičích, atd.).


Pomoc s hygienou

 Uživateli je poskytnuta pomoc v oblasti hygieny podle svých potřeb, zvyklostí a v tempu, které je jeho osobě příjemné, a kterého je osoba schopna, a to důstojně a v soukromí. Pomoc s hygienou může zahrnovat tyto úkony: ranní a večerní hygienu – mytí a koupání celého těla, sprchování, ošetření pokožky, výkon fyziologické potřeby, použití WC či použití toaletního křesla, výměna inkontinenčních pomůcek, vypuštění sběrného sáčku na moč, výměna vložek a podobné úkony. Dále poskytujeme: mytí během dne (rukou, obličej), péči o ústa, vyčištění zubů, péče o zubní náhrady – očištění a nasazení náhrady, oholení, česání a mytí vlasů s péčí o vlasy,péče o nehty, umývání očí, nasazení brýlí, čištění brýlí, péče o uši, čištění uší, nasazení naslouchadla, výměna baterií v naslouchadlea poradenství týkají se pomůcek pro usnadnění hygieny.

 Zajištění stravování

Uživateli je poskytnuta pomoc se zajištění stravování, přípravou a příjem stravy s poskytnutí informací o tom, jaké pomůcky mohou usnadnit konzumaci jídla a pití, jak jídlo upravit, aby jej osoba mohla dobře zkonzumovat a podobně. Uživateli může být tedy poskytnuta pomoc při přípravě/vaření jídel, ohřívání stravy, podání jídla na talíř (servírování), přijímání stravy, najedení, napití, porcování stravy, dále zajištění potravin, posouzení, jaké potraviny je třeba nakoupit, zajištění stravy a dovoz stravy.


Pomoc s běžnými úkony

Uživateli je poskytnuta pomoc s těmito úkony: oblékání a svlékání jednotlivých částí oblečení, popř. s využitím vhodných pomůcek, obouvání a zouvání s volbou vhodné obuvi, popř. s využitím vhodných pomůcek či pomoci s celkovou úpravou vzhledu (např. před odchodem ven). Dále může být uživateli poskytnuta pomoc posoudit, co je třeba nakoupit v souvislosti s péčí o vlastní osobu (zda má osoba k dispozici vhodné oblečení, obuv, kosmetiku, doplňky apod.).


Pomoc při aktivitách

Uživateli je poskytována pomoc: při navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztahů; při orientace v čase, v místě a v osobách; při nácviku a rozvíjení optimální formy alternativní komunikace; při využívání veřejných služeb a zapojování se do sociálních aktivit.