Náš cíl:

Pečovat o klienty v domácím prostředí a oddálit tak jejich odchod do pobytového zařízení sociálních služeb (např. domov pro seniory).

Informace

Dokumenty

Ceník

Stížnosti

Žádost

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Pečovatelská služba Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace vyhlašuje

Výběrové řízení na pozici: pečovatelky

Informace o dotaci

Provoz sociální služby – Pečovatelská služba Lomnice nad Popelkou, příspěvková
organizace, IČ: 08163936 byl v roce 2024 podpořen částkou 3 114 423,- Kč z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění kofinancování služby obecného hospodářského zájmu na území města Lomnice nad Popelkou a v přilehlých obcích.

Mgr. Věra Vaníčková, ředitelka

Служба догляду Lomnice nad Popelkou – це соціальна послуга, яка надає допомогу людям з обмеженими можливостями та утриманцям, які перебувають на догляді вдома або за місцем поточного проживання. Послуга надається особам в Lomnice nad Popelkou і прилеглих мícцях без вікових обмежень. Ми надаємо таку допомогу, як допомога з особистою гігієною; доставка, приготування та подача їжі; покупки; догляд за домашніми тваринами; допомога з пральнею і т.д. Це не медична послуга, медичні процедури повинні надаватися через лікаря. Служба догляду також надає соціальні консультації.

 

Для того, щоб послуга була надана громадянам України, вони повинні відповідати умові візи шляхом терпимості або іншого статусу, наданого Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки (повинні бути задокументовані). При необхідності передбачена можливість усного перекладу.
Для того, щоб послуга була надана, необхідно провести соціальне обстеження (візит соціального працівника), під час якого буде визначено необхідність надання послуг з догляду та його обсяг та узгоджені умови надання послуги.
Якщо ви зацікавлені в наданні послуг з догляду, будь ласка, зв’яжіться з Mgr. Věra Vaníčková за номером 00420 732 407 719 або електронною поштою: ps.lomnice@seznam.cz
 
Mgr. Věra Vaníčková, директор

Informace o dotaci

Název projektu:  Automobil pro terénní sociální službu Pečovatelské služby Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizace

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013752

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

O nás

V historii Lomnice nad Popelkou byly pečovatelské služby poskytovány již na přelomu 70. a 80. let. Od této doby prošla pečovatelská a ošetřovatelská činnost mnohými organizačními změnami. Jako příspěvková organizace města Lomnice nad Popelkou vznikla 1.7.2019.

Pečovatelská služba je registrovanou terénní a ambulantní sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Pečovatelská služba se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy, Standardy kvality poskytování sociální služby a vnitřními předpisy organizace.

Cílem služby je pečovat o klienty v domácím prostředí a oddálit tak jejich odchod do pobytového zařízení sociálních služeb (např. domov pro seniory).
Pečovatelská služba je poskytována osobám, především seniorům a osobám zdravotně postiženým v domácnostech na území města Lomnice nad Popelkou a integrovaných obcích města (Černá, Dráčov, Chlum, Košov, Morcinov, Nové Dvory, Ploužnice, Rváčov, Skuhrov, Tikov, Želechy) a dále v obcích s dojezdovou vzdáleností 10 km od Lomnice nad Popelkou.

 Péče o domácnost

Uživateli je poskytnuta péče o domácnost zahrnující tyto úkony: udržování domácnosti běžným úklidem a údržbou -vytření podlah, úklid koupelny a WC, setření prachu, udržení pořádku v kuchyni – uložení jídla do skřínky, ledničky, mrazničky, a to vše za předpokladuvlastního uvážení nebo projevení vůle, jak mají být tyto věci uloženy a v jaké rozsahu má být běžný úklid realizován. Dále může být poskytnuta pomoc s těmito úkony -péče o lůžko: stlaní, převlékání lůžkovin; péče o prádlo: péče o oblečení a boty; praní prádla: péče o prádlo, přepírání drobného prádla, sušení prádla, žehlení prádla, uložení prádla, drobné opravy prádla;péče o udržení tepelné pohody a zajištění vody v domácnosti:zajištění vody a topení včetně zajištění topiva obsluha radiátorů;péče a obsluha domácích spotřebičů: obsluha pračky, trouby, lednice, mikrovlnné trouby a podobně. Uživateli může být také poskytnuta podpora při nácviku obsluhy domácích spotřebičů s možnost využití pomůcek, které usnadní samostatnou obsluhu domácích spotřebičů (např. jednoduché, grafické návody, vyznačení na spotřebičích, atd.).


Pomoc s hygienou

 Uživateli je poskytnuta pomoc v oblasti hygieny podle svých potřeb, zvyklostí a v tempu, které je jeho osobě příjemné, a kterého je osoba schopna, a to důstojně a v soukromí. Pomoc s hygienou může zahrnovat tyto úkony: ranní a večerní hygienu – mytí a koupání celého těla, sprchování, ošetření pokožky, výkon fyziologické potřeby, použití WC či použití toaletního křesla, výměna inkontinenčních pomůcek, vypuštění sběrného sáčku na moč, výměna vložek a podobné úkony. Dále poskytujeme: mytí během dne (rukou, obličej), péči o ústa, vyčištění zubů, péče o zubní náhrady – očištění a nasazení náhrady, oholení, česání a mytí vlasů s péčí o vlasy,péče o nehty, umývání očí, nasazení brýlí, čištění brýlí, péče o uši, čištění uší, nasazení naslouchadla, výměna baterií v naslouchadlea poradenství týkají se pomůcek pro usnadnění hygieny.

 Zajištění stravování

Uživateli je poskytnuta pomoc se zajištění stravování, přípravou a příjem stravy s poskytnutí informací o tom, jaké pomůcky mohou usnadnit konzumaci jídla a pití, jak jídlo upravit, aby jej osoba mohla dobře zkonzumovat a podobně. Uživateli může být tedy poskytnuta pomoc při přípravě/vaření jídel, ohřívání stravy, podání jídla na talíř (servírování), přijímání stravy, najedení, napití, porcování stravy, dále zajištění potravin, posouzení, jaké potraviny je třeba nakoupit, zajištění stravy a dovoz stravy.


Pomoc s běžnými úkony

Uživateli je poskytnuta pomoc s těmito úkony: oblékání a svlékání jednotlivých částí oblečení, popř. s využitím vhodných pomůcek, obouvání a zouvání s volbou vhodné obuvi, popř. s využitím vhodných pomůcek či pomoci s celkovou úpravou vzhledu (např. před odchodem ven). Dále může být uživateli poskytnuta pomoc posoudit, co je třeba nakoupit v souvislosti s péčí o vlastní osobu (zda má osoba k dispozici vhodné oblečení, obuv, kosmetiku, doplňky apod.).


Pomoc při aktivitách

Uživateli je poskytována pomoc: při navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztahů; při orientace v čase, v místě a v osobách; při nácviku a rozvíjení optimální formy alternativní komunikace; při využívání veřejných služeb a zapojování se do sociálních aktivit.